Liên kết tiêu thụ rau VietGAP

27/01/2016 3:41:48 CH

Năm 2015, trong khuôn khổ Dự án "Tăng cường năng lực vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) nhằm cải thiện chất lượng và ATTP của rau tươi Việt Nam giai đoạn II" 

Hội nghị khoa học công nghệ viện Nghiên cứu...

15/03/2016 10:45:36 SA

Ngày 12/3/2016, Viện Nghiên cứu Rau quả đã tổ chức họp “Hội nghị khoa học Công nghệ lần thứ nhất 2016”. Tất cả các thành viên của Hội đồng Khoa học Công nghệ...

Xuất khẩu Rau quả Việt Nam 2016

18/10/2016 9:23:32 SA

Lần đầu tiên, xuất khẩu rau quả của Việt Nam có kim ngạch "vượt mặt" dầu thô, mặt hàng xuất khẩu chiến lược của Việt Nam trong nhiều năm qua. Đây là thông tin đáng chú ý trong báo cáo...

Thông tin mới cập nhật

Thông tin khoa học