Văn phòng Viện

1. Nhân sự

- Chánh Văn phòng: Nguyễn Duy Hưng (TSNN - NCVC)

- Phó Chánh Văn phòng - Kế toán trưởng: Hoàng Thị Tuyết Nhung (ThS - KTV)

- Phó Chánh Văn phòng: Đoàn Thị Phi Yến (ĐHNN - CVC)

- Phó Chánh...

Xem thêm: Văn phòng Viện

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

1.Nhân sự / Nguồn lực

Phó trưởng phòng phụ trách: Lê Thị Hà (ThS - NCVC)

Phó trưởng phòng: Trần Tố Tâm (TSNN - NCVC)

2. Chức năng:  
Tham mưu, giúp lãnh đạo Viện quản lý các mặt công tác: định hướng, kế hoạch...

Xem thêm: Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

Trang thông tin điện tử của Viện nghiên cứu Rau quả
Địa chỉ : Thị trấn Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại : 84-024.38276254 - Fax : 84-024.38276148
Email : info@favri.org.vn Website : http://favri.org.vn

Top