Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Rau hoa quả Gia Lâm

1. Nguồn lực:

* Ban Giám đốc: 

+ Giám đốc: Vũ Việt Hưng (TSNN - NCVC)

Phó giám đốc: Nguyễn Thị Tuyết (TSNN - NCVC)

+ Phó giám đốc: Nguyễn Doãn Riến (ĐHNN - CV)


+ Tổng số cán bộ là 102 người,...

Xem thêm: Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Rau hoa quả Gia Lâm

Trung tâm nghiên cứu và Phát triển cây có múi

1. Nguồn lực: 

* Ban Giám đốc: 

- PVT kiêm Giám đốc: Nguyễn Văn Dũng (TSNN - NCVCC)

- Phó giám đốc: Cao Văn Chí (TSNN - NCVC)

 

* Tổng số cán bộ là 24 người, trong đó có 01 tiến sĩ,...

Xem thêm: Trung tâm nghiên cứu và Phát triển cây có múi

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hoa cây cảnh

1. Nguồn lực

* Ban Giám đốc:

- Giám đốc: Nguyễn Văn Tỉnh (TSNN - NCVC)

- Phó giám đốc: Nguyễn Văn Tiến (TSNN - NCVC)

- Phó giám đốc: Bùi Thị Hồng (ThSNN - NCVC)

 

* Nguồn lực: Tổng số cán...

Xem thêm: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hoa cây cảnh

Tin khoa học công nghệ

Trang thông tin điện tử của Viện nghiên cứu Rau quả
Địa chỉ : Thị trấn Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại : 84-024.38276254 - Fax : 84-024.38276148
Email : info@favri.org.vn Website : http://favri.org.vn

Top