Công ty tư vấn và đầu tư phát triển Rau hoa quả

1. Nhân sự / Nguồn lực: 

- Ban giám đốc: 

+ Giám đốc:        TS. Nguyễn Khắc Anh

- Tổng số nhân lực hiện có là: 34 người, trong đó có 2 Tiến sỹ, 4 Thạc sỹ, 18...

Xem thêm: Công ty tư vấn và đầu tư phát triển Rau hoa quả

Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Rau hoa quả Gia Lâm

1. Nguồn lực:

* Ban Giám đốc: 

+ Giám đốc:        KS. Nguyễn Xuân Cường

+ Phó giám đốc: KS. Nguyễn Doãn Riến

                   

+ Tổng số cán bộ là...

Xem thêm: Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Rau hoa quả Gia Lâm

Trung tâm nghiên cứu và Phát triển cây có múi

1. Nguồn lực: 

* Ban Giám đốc: 

- Giám đốc:        ThS. Nguyễn Xuân Hồng

- Phó giám đốc:  ThS. Phạm Ngọc Lin

- Phó giám đốc: Cao Văn Chí

* Tổng số cán bộ là 24 người,...

Xem thêm: Trung tâm nghiên cứu và Phát triển cây có múi

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hoa cây cảnh

1. Nguồn lực

* Ban Giám đốc:

- Giám đốc:        TS. Đặng Văn Đông

- Phó giám đốc:  ThS. Bùi Thị Hồng 
                         :ThS. Nguyễn Văn...

Xem thêm: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hoa cây cảnh

Tin khoa học công nghệ

Trang thông tin điện tử của Viện nghiên cứu Rau quả
Địa chỉ : Thị trấn Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại : 84-024.38276254 - Fax : 84-024.38276148
Email : info@favri.org.vn Website : http://favri.org.vn

Top