Tiếp đón đoàn công tác Tổ chức Sáng kiến hợp tác Nông nghiệp và Lương Thực Châu Á (AFACI)

 Viện Nghiên cứu Rau quả được Bộ Nông nghiệp và PTNT giao thực hiện dự án “Phát triển các giống rau ở Châu Á ” do Tổng cục phát triển Nông thôn Hàn Quốc – Tổ chức Sáng kiến hợp tác Nông nghiệp và Lương Thực Châu Á (RDA- AFACI) tài trợ từ 11/2019 – 10/2022 . Mục tiêu của dự án bao gồm: i) Tăng cường chương trình chọn tạo giống ớt cay tại Việt Nam thông qua việc nâng cao năng lực cho Viện Nghiên cứu Rau quả; ii) Nâng cao năng lực chọn tạo và phát triển/cải tiến các kỹ thuật cho công tác chọn tạo giống rau của Việt Nam thông qua các chương trình đào tạo về chọn tạo giống do Trung tâm Rau thế giới cung cấp; iii) Nghiên cứu đánh giá hiện trạng áp dụng các biện pháp canh tác, phương pháp chọn tạo giống thông qua việc sử dụng nguồn vật liệu nghiên cứu từ Trung tâm Rau thế giới; Nâng cao thu nhập và cải thiện cuộc sống của người nông dân sản xuất nhỏ ở các nước đang phát triển thông qua việc cung cấp thực phẩm ổn định.

Ngày 29 tháng 4 năm 2022, Viện Nghiên cứu Rau quả đã tiếp đón và làm việc với đoàn công tác, đánh giá tiến độ thực hiện dự án của Tổng cục Phát triển Nông thôn Hàn Quốc – Tổ chức Sáng kiến hợp tác Nông nghiệp và Lương Thực Châu Á (RDA- AFACI) do TS. Lee Yong Hwa, Phụ trách các dự án hợp tác Quốc tế, làm trường đoàn cùng ông Lee Dong Jin, Điều phối viên dự án (AFACI) khu vực Châu Á và ông Kim Woojea, Phó tổng thư ký Tổ chức Sáng kiến hợp tác Nông nghiệp và Lương Thực Châu Á (AFACI). Đại diện Viện Nghiên cứu Rau quả có TS. Ngô Thị Hạnh, Trưởng bộ môn Rau và cây gia vị, ThS. Nguyễn Thái Thịnh – Phó trưởng bộ môn Rau và cây gia vị, ThS. Hoàng Minh Châu và các thành viên tham gia dự án tham gia làm việc với đoàn công tác. Mục đích của đoàn là thăm quan, kiểm tra, đánh giá tiến độ triển khai và kế hoạch triển khai tiếp trong năm 2022 của dự án. Đoàn đã thăm thực địa các thí nghiệm đang triển khai ngoài đồng ruộng và làm việc tại hội trường. TS. Ngô Thị Hạnh – Trưởng bộ môn Rau và Cây gia vị - Chủ nhiệm dự án đã trình bày báo cáo các kết quả của dự án đã triển khai và kế hoạch triển khai các nội dung công việc trong thời gian tới. TS. Lee Dong Hwa, Trường đoàn công tác, ghi nhận và đánh giá các hoạt động của dự án “Phát triển các giống rau ở châu Á” được triển khai tại Viện Nghiên Cứu Rau quả (FAVRI) rất nghiêm túc, đúng tiến độ và đã có các kết quả bước đầu. Kết quả nổi bật của dự án đã đánh giá lựa chọn một số dòng ớt nhập nội từ Trung tâm Rau Thế giới (Worlveg) và các dòng ớt của địa phương của Việt Nam có khả năng chống chịu với bệnh virus và đốm xám lá (Stemphylium solani) làm nguồn vật liệu để tạo các tổ hợp lai mới có triển vọng như; HP6, HP 10, HP13. Mong muốn của dự án là đánh giá tiếp các tổ hợp ớt lai mới và đăng ký giống để mở rộng ra sản xuất góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện cuộc sống của người nông dân theo mục tiêu của dự án đề ra.

TS. Ngô Thị Hạnh – Trưởng bộ Môn Rau và cây gia vị - Chủ nhiệm dự án thay mặt Viện cảm ơn Tổng cục Phát triển Nông thôn Hàn Quốc – Tổ chức Sáng kiến hợp tác Nông nghiệp và Lương Thực Châu Á (RDA- AFACI) đã tài trợ cho dự án và đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Viện. Đề nghị tiếp tục được quan tâm giúp đỡ của Tổng cục Phát triển Nông thôn Hàn Quốc – Tổ chức Sáng kiến hợp tác Nông nghiệp và Lương Thực Châu Á (RDA- AFACI), trao đổi chuyên gia trong lĩnh vực chọn tạo giống ớt cay của Hàn Quốc và Việt Nam. Thông qua dự án, Viện đã nhận được một số nguồn gen ớt cay làm vật liệu cho công tác nghiên cứu chọn giống ớt cay, nâng cao năng lực nghiên cứu cho các cán bộ Nghiên cứu của Viện trong công tác trọn tạo cây ớt cay từ các kháo đào tạo quốc tế do dự án AFACI phối hợp với Trung tâm rau thế giới (WorldVeg) tổ chức.

051322 tiep don doan 1

Đoàn công tác thăm thực địa thí nghiệm tại khu thí nghiệm của Viện Nghiên cứu Rau quả

Hoàng Minh Châu

Nguồng: Viện Nghiên cứu Rau quả

Trang thông tin điện tử của Viện nghiên cứu Rau quả
Địa chỉ : Thị trấn Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại : 84-024.38276254 - Fax : 84-024.38276148
Email : info@favri.org.vn Website : http://favri.org.vn

Top