Nghiên cứu mới cho hiểu biết thêm về cơ sở di truyền đối với đậu tương chịu hạn

Một nhóm các nhà nghiên cứu của Mỹ vừa công bố kết quả nghiên cứu của họ về cơ sở di truyền của đậu tương chịu hạn. Nghiên cứu này tập trung vào ba đặc điểm cụ thể có thể làm cho cây trồng chịu hạn hơn chịu và dẫn đến tăng năng suất như:

 -Tỷ lệ thoát hơi nước của cây trong điều kiện không khí khô;

-Tốc độ của thay đổi tỷ lệ thoát hơi khi điều kiện đất đai trở nên khô hơn; và,

-Khả năng cố định đạm của các cây  trong đất khô.

 Một trong những nhà nghiên cứu của nhóm, Thomas Sinclair của North Carolina State University, cho biết quá trình cố định nitơ là tính trạng chịu hạn quan trọng nhất. Tăng " khả năng cố định đạm khi chịu hạn " được dự đoán sẽ dẫn đến tăng năng suất 85% hoặc cao hơn trong hầu hết các vùng của Mỹ.

 Các kết quả của nghiên cứu này được công bố trên Tạp chí Nông học số tháng 11/12.  Bản tóm tắt có sẵn tại: https://dl.sciencesocieties.org/publications/aj/abstracts/106/6/1947.

 Xem thêm tại: https://www.crops.org/science-news/understanding-genetic-basis-drought-tolerant-soybeans

ISAAA

 

Thư viện Video-clip

Trang thông tin điện tử của Viện nghiên cứu Rau quả
Địa chỉ : Thị trấn Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại : 84-024.38276254 - Fax : 84-024.38276148
Email : info@favri.org.vn Website : http://favri.org.vn

Top