Thử nghiệm phân bón cá thủy phân trong sản xuất rau hữu cơ

Phân bón hữu cơ được phát hiện có tính khả thi về mặt kinh tế trong các thử nghiệm với bí và rau cải.

 
Trong sản xuất rau hữu cơ, nitơ đóng vai trò quan trọng, nhưng có thể khá tốn kém để quản lý. Quản lý nitơ thậm chí còn khó khăn hơn khi các phương pháp sản xuất kêu gọi sử dụng màng phủ polyethylene kết hợp với tưới phân. Các tác giả của một nghiên cứu mới được công bố trong tạp chí HortScience đã phát hiện thấy rằng phân bón cá thủy phân hứa hẹn là một nguồn nitơ "khả thi về mặt kinh tế" trong trồng rau hữu cơ.
 
"Nguồn nitơ hữu cơ hòa tan thích hợp cho bón phân trong sản xuất rau hữu cơ đang rất cần thiết", tác giả chính của nghiên cứu, Charles Ogles cho biết. Ogles và các đồng nghiệp tại Đại học Auburn đã nghiên cứu tác dụng của ba nguồn nitơ khác nhau trong một đợt trồng bí và rau cải trong vòng 2 năm. Các nhà khoa học đã sử dụng phân bón cá thủy phân, nguồn nitơ vô cơ có chất dinh dưỡng thứ cấp và vi lượng, nitơ vô cơ không có chất dinh dưỡng thứ cấp hoặc vi lượng, và không dùng nitơ để làm trường hợp đối chứng trong nghiên cứu. Nitơ được bón ở 3 tỷ lệ: mức khuyến cáo đối với bí và rau cải, 80% mức khuyến cáo và 60% mức khuyến cáo. Ngoài ra, trong một trường hợp khác, phân nitơ không được sử dụng để làm đối chứng trong nghiên cứu. "Để loại bỏ tác dụng thứ tự xen canh, thứ tự cây trồng được hoán đổi mỗi năm: bí vàng – cải xanh trong năm đầu tiên; và cải xanh – bí vàng trong năm thứ 2", Ogles cho biết.
 
Trong năm đầu tiên của nghiên cứu, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng bí vàng có năng suất cao hơn 30% khi trồng bằng nitơ vô cơ so với bí trồng trong phân bón cá thủy phân. Cải xanh có năng xuất cao hơn 21% khi trồng với nguồn nitơ vô cơ có kèm chất dinh dưỡng thứ cấp và vi lượng so với khi trồng trong phân bón cá thủy phân.
 
Trong năm thứ hai của nghiên cứu, cải xanh tiếp tục có sản lượng cao hơn khi được trồng bằng nguồn nitơ vô cơ có kèm chất dinh dưỡng thứ cấp và vi lượng so với khi trồng trong phân bón cá thủy phân. Cũng trong năm thứ 2, bí vàng trồng trong nitơ vô cơ cũng cho sản lượng cao nhất, trong khi đó bí vàng trồng trong phân bón cá có sản lượng thấp hơn 16% so với khi trồng trong hai nguồn nitơ vô cơ.
 
 Kết quả nghiên cứu thêm cho thấy, nitơ vô cơ không có chất dinh dưỡng thứ cấp hoặc vi lượng thì cho ra sản lượng cải xanh thấp hơn so với các phương pháp xử lý khác, một kết quả mà các tác giả cho rằng là do thiếu lưu huỳnh.
 
Sau khi thực hiện các phân tích kinh tế, các tác giả kết luận rằng nếu người trồng có thể thu được giá cao nhờ bán sản phẩm hữu cơ, thì việc sử dụng phân bón cá thủy phân có thể là một lựa chọn khả thi về mặt kinh tế trong sản xuất rau hữu cơ. "Mặc dù sản lượng giảm ở các loại cây trồng trong phương pháp bón phân cá thủy phân, nhưng giá cao và từ đó là lợi nhuận thu lại cao nhờ bán sản phẩm hữu cơ đủ để bù đắp sản lượng giảm", các tác giả giải thích.
 
Dostdongnai 
Nguồn Eurekalert

 

Thư viện Video-clip

Trang thông tin điện tử của Viện nghiên cứu Rau quả
Địa chỉ : Thị trấn Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại : 84-024.38276254 - Fax : 84-024.38276148
Email : info@favri.org.vn Website : http://favri.org.vn

Top