Phương pháp xác định tế bào trần để cải tiến di truyền cây dứa

181112 phuong phap xac dinh te bao

Dứa là cây ăn quả quan trọng đứng hàng thứ hai sau cây chuối trên toàn cầu. Bên cạnh giá trị kinh tế của nó, dứa còn là loài thực vật mô hình của chu trình quan hợp CAM (Crassulacean acid metabolism pathway). Phương pháp chuyển nạp gen rất cần thiết trong cải biên di truyền cây dứa. Tuy nhiên, việc chuyển nạp gen gián tiếp thông qua vi khuẩn Agrobacterium trong cây dứa đạt mức độ thành công khá thấp, do vậy, các nhà khoa học phải tìm kiếm một phương cách khác để cải biên di truyền loài thực vật này. Nhà khoa học Yuan Chin và ctv. thuộc Fujian Agriculture and Forestry University, Trung Quốc, đã tiến hành  phương pháp “phân lập tế bào trần” (simple protoplast isolation method) để có thể chuyển nạp gen vào cây dứa. Tế bào trần được phân lập từ nuôi cấy mô lá dứa. Họ đã khảo nghiệm tế bào trần này về mức độ thể hiện “transient” của những proteins: AtJAZ3 và AtMYC2 thông qua PEG. Kết quả cho thấy phương pháp này phù hợp với việc định vị protein và tương tác giữa protein với protein. Họ đã kết luận rằng: phương pháp này có thể được áp dụng làm cơ sở dữ liệu “trình tự hệ gen” phục vụ nghiên cứu kiểm soát ở mức độ phân tử sự tăng trưởng của cây dứa.

Theo BMC Plant Methods

Thư viện Video-clip

Trang thông tin điện tử của Viện nghiên cứu Rau quả
Địa chỉ : Thị trấn Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại : 84-024.38276254 - Fax : 84-024.38276148
Email : info@favri.org.vn Website : http://favri.org.vn

Top