Gen điều hòa phản ứng chống chịu với nhiệt độ nóng của cây ớt (Capsicum annuum)

181204 ap dung chinh sua 2

Ớt là loài cây trồng quan trọng nông nghiệp nhưng lại bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi nhiệt độ nóng, làm giảm năng suất ớt nghiêm trọng trên thế giới. Trong điều kiện ẩm, nhiệt độ nóng làm cây ớt rất dễ nhiễm bệnh. Một nhóm enzymes thuộc protein TF (transcription factors) có chức năng giúp cây phản ứng lại với nhiệt độ nóng. Protein WRKY TFs được quan sát, có những mức độ biểu hiện rất rộng trong cây khi bị tác động bởi nhiệt độ nóng, cho thấy vai trò của những TFs này khi phản ứng với nhiệt độ nóng. Sử dụng kỹ thuật qRT PCR, Fengfeng Dang và ctv. thuộc Trường đại học Nông Lâm nghiệp Fujian Trung Quốc đã xác định những biểu hiện này của một gen WRKY cụ thể là gen CaWRKY27 trong cây ớt khi bị stress bởi nhiệt độ nóng. Họ thấy rằng biểu hiện tăng tối đa gấp 3 lần bình thường của gen khi gặp nhiệt độ nóng so với cây ở trạng thái thông thường. Muốn xác định vai trò của gen này khi phản ứng với nhiệt độ nóng, người ta cho gen biểu hiện trong cây mô hình Arabidopsis chuyển nạp gián tiếp thông qua vi khuẩn Agrobacterium. Kết quả được ghi nhận như sau: gen bị kích hoạt khi cho cây vào nghiệm thức có stress nóng. Do vậy, người ta kết luận rằng cây ớt có gen CaWRKY27 sẽ là nguồn vật liệu cung cấp tính trạng phản ứng tốt với stress do nhiệt độ nóng.T

181204 ap dung chinh sua 3

Hình 1: CaWRKY27 được phiên mã sau khi bị sốc nhiệt trong cây ớt (Dang et al. 2018). 

Theo  Frontiers in Plant Science.

Thư viện Video-clip

Trang thông tin điện tử của Viện nghiên cứu Rau quả
Địa chỉ : Thị trấn Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại : 84-024.38276254 - Fax : 84-024.38276148
Email : info@favri.org.vn Website : http://favri.org.vn

Top