Xác định gen điều khiển độ chua của cây có múi

190314 xac dinh gen 1

Vị chua của trái cây Citrus do phản ứng acid hóa cực trọng tại không bào của tế bào mô vận chuyển trong cây có múi, thông qua một cơ chế vẫn còn rất mơ hồ, chưa được biết rõ ràng. Phân tích di truyền cây petunia (hình) (cây dã yên thảo: Petunia sp.) - người ta xác định hai enzyme của không bào “vacuolar P-ATPases”, đó là enzyme PH1 và PH5. Hai enzyme này xác định màu hoa nhờ sự acid hóa rất mạnh mẽ (hyper-acidifying) của không bào trên cánh hoa. Các đồng phân như vậy trong chi Citrus bao gồm CitPH1 và CitPH5, được thể hiện tromng cây chanh chua, cam chua, bưởi chua và quả cây “rangpur lime”, trong khi giống cây có múi vị ngọt biểu hiện sự suy giảm cực mạnh để hình thành giống “acidless”. Sự điều tiết theo kiểu DOWN của hai gen CitPH1 và CitPH5 kết hợp với nhau tạo nên đột biến làm xáo trộn sự thể hiện của MYB, HLH và/hoặc yếu tố phiên mã WRKY để kích hoạt  PH1 và PH5 trong cây hoa petunia. 

190314 xac dinh gen 2

Hình: Phân tích chanh ‘Frost Lisbon’ (Fli), chanh chua ‘Faris’ (Fso), và chanh ngọt ‘Faris’ t (Fsw).

Kiểu hình trái chanh, hoa và lá của  Fli, Fso, và Fsw

pH, titratable acid, và hàm lượng chất rằn hòa tan (°Brix) của nước chanh Fli, Fso, và Fsw

Real-time RT-PCR của CitPH1, CitPH5, và CitMAC9F1 mRNA

Real-time RT-PCR của CitAN1 mRNA trong chanh Fli, Fso và Fsw

Kiến trúc của alen CitAN1 và phân tử transcripts của nó trong nước chanh Fso và Fsw

Real-time RT-PCR của CitPH3, CitPH4, và CitAN11 mRNA.

Nguồn: https://www.nature.com/articles/s41467-019-08516-3

Thư viện Video-clip

Trang thông tin điện tử của Viện nghiên cứu Rau quả
Địa chỉ : Thị trấn Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại : 84-024.38276254 - Fax : 84-024.38276148
Email : info@favri.org.vn Website : http://favri.org.vn

Top