Bảo tồn và khai thác nguồn gen cây Tùng La Hán lá dài tại một số đảo của tỉnh Quảng Ninh

Sáng ngày 10/5/2024 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh “Bảo tồn và khai thác nguồn gen cây Tùng La Hán lá dài tại một số đảo của tỉnh Quảng Ninh”. Đề tài do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hoa, Cây cảnh chủ trì, ThS. Trần Văn Tam làm chủ nhiệm.

Tham gia đoàn kiểm tra có: Ông Phạm Hồng Thái, Phó Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ - Trưởng đoàn, Ông Phạm Khánh Linh, chuyên viên phòng Khoa học môi trường - Sở NN&PTNT, Ông Ngô Quốc Thắng, Phó Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng và Ông Vũ Huy Tùng, chuyên viên phòng nông nghiệp – UBND huyện Hải Hà, Ông Phạm Thế Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Cái Chiên cùng các cán bộ phòng chuyên môn, quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ. Về phía đơn vị chủ trì thực hiện có TS. Nguyễn Văn Tỉnh, Giám đốc Trung tâm, Ths. Trần Văn Tam, Chủ nhiệm đề tài cùng một số cán bộ tham gia thực hiện.

Thay mặt nhóm thực hiện đề tài, ThS. Trần Văn Tam đã báo cáo tóm tắt kết quả của nhiệm vụ. Theo đó trong 9 tháng (8/2023 – 4/2024) đề tài đã đạt được 1 số kết quả nổi bật sau:

- Đã tiến hành điều tra bổ sung, đánh giá thực trạng phân bố nguồn gen tùng La Hán lá dài tại một số đảo của tỉnh Quảng Ninh.

Tiến hành phỏng vấn, thu thập số liệu được 75 phiếu, lập 08 tuyến điều tra, thiết lập 24 OTC và 120 ODB để đánh giá và đo đếm, lấy mẫu đất để phân tích các thành phần.

- Đã nghiên cứu đặc điểm sinh học của loài: Thu thập mẫu tại Cái Chiên, tiến hành định danh nguồn gen phục vụ công tác bảo tồn, duy trì an toàn nguồn gen tùng La hán lá dài. Tiến hành chọn cây mẹ tại rừng tự nhiên và trong vườn của người dân, treo thẻ, lập hồ sơ cây mẹ phục vụ công tác bảo tồn tại chỗ.

- Đã xây dựng 01 mô hình nhân giống với qui mô 1.500 cây, bằng phương pháp gieo hạt, tỷ lệ cây sống > 95%, cây sinh trưởng, phát triển tốt.

Áp dụng biện pháp bón bổ sung phân bón NPK và phân vi sinh Sông Gianh trên cây mẹ để theo dõi đánh giá tác động của liều lượng phân bón.

- Đã tiến hành lập 08 bản đồ phân bố nguồn gen trên các tuyến điều tra.

Các ý kiến đều nhận xét, đánh giá đề tài đang được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo đầy đủ về chủng loại, số lượng và chất lượng so với yêu cầu. Đoàn kiểm tra cũng đề nghị Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hoa, Cây cảnh tiếp tục bám sát các nội dung theo thuyết minh để tiếp tục thực hiện các công việc trong thời gian tới theo đúng tiến độ.

Ths. Trần Văn Tam thay mặt Ban chủ nhiệm đề tài tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Đoàn kiểm tra và sẽ cùng với các thành viên thực hiện đề tài tiếp tục thực hiện tốt các công việc của đề tài trong thời gian tới. 

052124 bao ton 1

Hình ảnh đoàn kiểm tra nghe báo cáo kết quả thực hiện tại hội trường

052124 bao ton 2

Hình ảnh đoàn kiểm tra thăm mô hình nhân giống tùng La Hán lá dài tại xã Cái Chiên

                                                                                                                                                                                                                                     Trần Văn Tam

Nguồn: Viện Nghiên cứu Rau quả

Trang thông tin điện tử của Viện nghiên cứu Rau quả
Địa chỉ : Thị trấn Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại : 84-024.38276254 - Fax : 84-024.38276148
Email : info@favri.org.vn Website : http://favri.org.vn

Top