1. Trang chủfruitLịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo Viện (12-16/08/2013)

Thứ/

ngày

VT. Trịnh

Khắc Quang

PVT. Trần

Khắc Thi

PVT. Ngô

Hồng Bình

PVT. Nguyễn

Quốc Hùng

Thứ hai

12/8

Sáng: Hội ý Lãnh đạo/9h Tiếp đoàn

UB KHCN & MT Quốc Hội

Chiều: Thẩm định DA CAQ cho Cao Bằng và Tuyên Quang tại Viện

Sáng: Hội ý Lãnh đạo/9h dự tiếp đoàn UB KHCN & MT Quốc Hội

Chiều: Làm việc tại Viện

Sáng: Hội ý Lãnh đạo/9h dự tiếp đoàn UB KHCN & MT Quốc Hội

Chiều: Làm việc tại Viện

Sáng: Hội ý Lãnh đạo/9h dự tiếp đoàn UB KHCN & MT Quốc Hội

Chiều: Thẩm định DA CAQ cho Cao Bằng và Tuyên Quang tại Viện

Thứ ba

13/8

Làm việc tại Viện VAAS

Đi công tác Yên Bái

Đi công tác Ninh Bình

Làm việc tại Viện

Thứ tư

14/8

Sáng: Tiếp Bộ KH & CN kiểm tra ĐT/DA cấp NN (P.KH & HTQT, các đơn vị cá nhân liên quan

Chiều: Làm việc tại Viện

Làm việc tại Viện

Làm việc tại Viện

Sáng: Tiếp đoàn kiểm tra ĐT cấp Nhà nước định kỳ

Chiều: Làm việc tại Viện

Thứ năm

15/8

Họp Hội đồng tại Bộ NN & PTNT

 

Làm việc tại Viện

Làm việc tại Viện

Làm việc tại Viện

Thứ sáu

16/8

Làm việc tại Viện VAAS

Làm việc tại Viện

Sáng: Tiếp Lãnh đạo Sở NN & PTNT tỉnh Ninh Bình

Chiều: Làm việc tại Viện

Đi công tác Hoà Bình