Bộ môn Sinh lý sinh hóa và Công nghệ sau thu hoạch

1. Cơ câu tổ chức

- Trưởng Bộ môn: Nguyễn Đức Hạnh (TSCNSTH - NCVC)

- Phó Trưởng Bộ môn: ThS. Vũ Thị Hiển (ThSNN - NCVC)

2. Chức năng

Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về: sinh lý,...

Xem thêm: Bộ môn Sinh lý sinh hóa và Công nghệ sau thu hoạch

Bộ môn Cây ăn quả

1. Nhân sự / Nguồn lực:

+ Trưởng bộ môn: Đào Quang Nghị (TSNN - NCVC)

+ Phó trưởng bộ môn: Nguyễn Thị Thu Hương (TSNN - NCVC)

 

* Tổng số cán bộ là 20 người, trong đó 4 TS, 9 ThS, 4...

Xem thêm: Bộ môn Cây ăn quả

Bộ môn Rau và Cây gia vị

1. Nguồn lực: 

- Trưởng bộ môn: Ngô Thị Hạnh (TSNN - NCVC)

- Phó trưởng bộ môn: Dương Kim Thoa (TSNN - NCVC)

- Phó trưởng bộ môn: Nguyễn Thái Thịnh (ThSNN - NCVC)

 

* Tổng cán bộ trong bộ môn là 16...

Xem thêm: Bộ môn Rau và Cây gia vị

Bộ môn Công nghệ sinh học

1. Nhân sự / Nguồn lực: 

Trưởng bộ môn: Trần Ngọc Hùng (TSNN - NCVC)

Phó Trưởng bộ môn: Đỗ Minh Phú (TSNN - NCV)

 

* Tổng số cán bộ là 13 trong đó 2 tiến sỹ, 6 thạc sỹ và...

Xem thêm: Bộ môn Công nghệ sinh học

Bộ môn kinh tế thị trường

1.Nhân sự / Nguồn lực: 

Phó trưởng Bộ môn, phụ trách: Lê Như Thịnh (ThSNN - NCVC)

Tổng số cán bộ: 04 Thạc sĩ  

2.Chức năng của bộ môn: 

- Nghiên cứu khoa học về kinh tế, thị trường và tiêu...

Xem thêm: Bộ môn kinh tế thị trường

Trang thông tin điện tử của Viện nghiên cứu Rau quả
Địa chỉ : Thị trấn Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại : 84-024.38276254 - Fax : 84-024.38276148
Email : info@favri.org.vn Website : http://favri.org.vn

Top