Bộ môn Cây ăn quả

1. Nhân sự / Nguồn lực:

+ Trưởng bộ môn: TS Vũ Việt Hưng
+ Phó trưởng bộ môn: TS. Đào Quang Nghị

+ Tổng số cán bộ là 20 người, trong đó 4 TS, 9 ThS, 4 ĐH và...

Xem thêm: Bộ môn Cây ăn quả

Bộ môn Rau và Cây gia vị

1. Nguồn lực: 

Trưởng bộ môn: TS. Ngô Thị Hạnh

Phó trưởng bộ môn: Dương Kim Thoa

Tổng cán bộ trong bộ môn là 16 người, trong đó 5 Tiến sỹ, 7 Thạc sỹ, 3 Kỹ sư và 1 kỹ...

Xem thêm: Bộ môn Rau và Cây gia vị

Bộ môn Bảo quản chế biến

1. Nhân sự / Nguồn lực:

+  Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Tuấn Minh

+  Phó trưởng bộ môn: ThS. Nguyễn Đức Hạnh

+  Tổng số cán bộ là 20 người, trong đó có 01 tiến sỹ, 06 thạc sỹ, 09...

Xem thêm: Bộ môn Bảo quản chế biến

Bộ môn Công nghệ sinh học

1. Nhân sự / Nguồn lực: 

Trưởng bộ môn: TS. Trần Ngọc Hùng

Phó trưởng bộ môn: TS. Đặng Thị Vân

Tổng số cán bộ là 13 trong đó 2 tiến sỹ, 6 thạc sỹ và các kỹ sư

2.Chức...

Xem thêm: Bộ môn Công nghệ sinh học

Trang thông tin điện tử của Viện nghiên cứu Rau quả
Địa chỉ : Thị trấn Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại : 84-024.38276254 - Fax : 84-024.38276148
Email : info@favri.org.vn Website : http://favri.org.vn

Top