Kiểm chứng chất lượng quả bưởi Đại Minh sau bảo quản phục vụ lễ hội Đền Hùng

Ngày 15/03/2024 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái đã diễn ra Hội nghị kiểm chứng chất lượng quả bưởi Đại Minh sau bảo quản. Đây là hoạt động nằm trong nội dung: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp bảo quản thường đến màu sắc, độ cứng, tỷ lệ thối hỏng và tỷ lệ khô tép quả bưởi Đại Minh, thuộc đề tài “Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật tổng hợp để duy trì, nâng cao chất lượng sản phẩm bưởi Đại Minh do Viện Nghiên cứu Rau quả chủ trì và thực hiện.

Hội nghị kiểm chứng chất lượng quả bưởi Đại Minh sau bảo quản gồm 06 thành viên, do Ông Trần Hùng - Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Yên Bái là Chủ tịch. Thành phần tham dự hội nghị còn có đại diện các Sở; Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường; phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Bình; đại diện hộ dân tham gia đề tài và cơ quan truyền thông trong tỉnh.

050224 kiem chung buoi 1

TS. Vũ Việt Hưng - Chủ nhiệm nhiệm vụ Giới thiệu tóm tắt kết quả các hoạt động Đề tài

Báo cáo tại Hội nghị kiểm chứng chất lượng, TS. Vũ Việt Hưng - Chủ nhiệm nhiệm vụ đã trình bày tóm tắt kết quả thực hiện đề tài. Theo đó, đề tài được thực hiện từ tháng 1/2021 đến tháng 12/2024, tập trung thực hiện nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật tổng hợp để duy trì, nâng cao chất lượng sản phẩm của bưởi Đại Minh. Trong đó có nội dung quan trọng về Ảnh hưởng phương pháp bảo quản đến màu sắc, độ cứng, tỷ lệ thối hỏng và tỷ lệ khô tép quả bưởi Đại Minh, với mục tiêu đánh giá được ảnh hưởng của các vật liệu bao gói, phương pháp xếp chồng quả (dải các lớp quả) và chế độ nhiệt độ bảo quản đến màu sắc, độ cứng, tỷ lệ thối hỏng và tỷ lệ khô tép bưởi Đại Minh. Kết quả đạt được đã có những đóng góp có ý nghĩa về mặt khoa học và thực tiễn như sau:

+ Quả bưởi được bao gói bằng túi GeenMAP + dải 1 lớp trên giàn bảo quản là tốt nhất ở điều kiện nhiệt độ phòng thí nghiệm. Với điều kiện bảo quản này, quả có thể lưu trữ lên tới 60 ngày với tỷ lệ hư hỏng ≤ 10%; vỏ quả cứng, bóng có màu vàng sậm; tỷ lệ khô tép tăng chậm nhất so với các công thức sử dụng vật liệu bao gói, chế độ xếp giàn khác.

+ Quả bưởi được bao gói bằng túi GeenMAP + dải 1 lớp trên giàn bảo quản là tốt nhất ở nhiệt độ 15±1oC. Với điều kiện bảo quản này, quả có thể lưu trữ lên tới 100 ngày (tính đến thời điểm kiểm chứng chất lượng quả ngày 15/03/2024) với tỷ lệ hư hỏng ≤ 10%; vỏ quả cứng, bóng có màu vàng sậm; tỷ lệ khô tép tăng chậm nhất so với các công thức sử dụng vật liệu bao gói, chế độ xếp giàn khác.

+ Chúng tôi tiếp tục theo dõi mẫu công thức bảo quản bưởi bằng túi GreenMAP + dải 1 lớp trên giàn và bảo quản ở 15±1oC. Ở điều kiện này, quả bưởi Đại Minh bảo quản được 150 ngày, tỷ lệ hư hỏng ≤ 10%; vỏ quả cứng, bóng có màu vàng sậm; tỷ lệ khô tép tăng chậm nhất so với các công thức sử  dụng vật liệu bao gói, chế độ xếp giàn khác.

050224 kiem chung buoi 2

050224 kiem chung buoi 3

Bưởi Đại Minh sau 100 ngày bảo quản bằng túi Green MAP ở nhiệt độ 15 ± 1o

050224 kiem chung buoi 4

TS. Nguyễn Đức Hạnh – Trưởng Bộ môn Sinh lý Sinh hóa và Công nghệ Sau thu hoạch - Giới thiệu tóm tắt kết quả hoạt động bảo quản bưởi Đại Minh.

Hội nghị đã nghe các thành viên Hội đồng kiểm chứng chất lượng, các đại biểu tham dự Hội nghị phát biểu ý kiến, tất cả đều cho rằng: Nhóm nghiên cứu đã sử dụng những kỹ thuật và công nghệ thân thiện với môi trường, dễ dàng áp dụng, phù hợp để thực hiện mang lại hiệu quả cao cho người trồng tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái nhằm nâng cao đời sống cho người dân Yên Bái. Đặc biệt phục vụ người tiêu dùng vào dịp lễ hội Đền Hùng.

Các thành viên hội đồng cũng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật kỹ thuật bảo quản và xây dựng phương án, kế hoạch ứng dụng và theo dõi các mô hình bảo quản quả ở các năm tiếp theo làm cơ sở khoa học để khuyến cáo người dân phát triển cây ăn quả nói chung và phát triển các giống bưởi chất lượng cao nói riêng tại Yên Bái.

Phát biểu kết luận, Ông Trần Hùng - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên Hội đồng kiểm chứng chất lượng quả bưởi Đại Minh sau bảo quản. Đồng thời đồng chí cũng đánh giá cao tinh thần nghiên cứu của nhóm nghiên cứu, Ban chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu rau quả đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo thuyết minh và hợp đồng giữa Sở Khoa học và Công nghệ với Viện Nghiên cứu Rau quả.

050224 kiem chung buoi 5

Ông Trần Hùng - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch hội đồng phát biểu kết luận Hội nghị.

Kết quả đánh của 6/6 thành viên về chất lượng bưởi ĐM sau 100 ngày bảo quản với đều đạt so với thuyết minh đã được duyệt ;

              Hoàng Thị Lệ Hằng, Nguyễn Đức Hạnh, Nguyễn Hoàng Việt, Hoàng Lâm Tùng

Nguồn: Viện Nghiên cứu Rau quả 

Trang thông tin điện tử của Viện nghiên cứu Rau quả
Địa chỉ : Thị trấn Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại : 84-024.38276254 - Fax : 84-024.38276148
Email : info@favri.org.vn Website : http://favri.org.vn

Top