Điều tiết tiêu cực hàm lượng anthocyanin trong cải bắp

Điều tiết tiêu cực

Anthocyanin - một hoạt chất đóng vai trò là thực phẩm chức năng cho sức khỏe con người và có giá trị trong công nghiệp thực phẩm. Cho dù có nhiều nghiên cứu về chọn tạo giống cải tiến hàm lượng anthocyanin cao, nhưng biến dị di truyền bắp cải màu đỏ hoặc màu tím (Brassica oleracea var. capitata F. rubra) vẫn chưa có những nghiên cứu sâu. Nhóm  nghiên cứu Hayoung Song và Hankuil Yi thuộc Chungnam National University, Hàn Quốc  đã xác định được cơ chế của sự hình thành màu tím trong bắp cải. Gen BoMYBL2–1 là một repressor (thể ức chế) sự sinh tổng hợp anthocyanin trong bắp cải và sự thể hiện của nó không được tìm thấy trong bắp cải màu tím. Phân tích bắp cải màu tím cho thấy đó là một gen BoMYBL2–1 có tính chất thiếu chức năng (defective). Phát hiện này được xác nhận thông qua phân tích những gen khác trong sự kiện tổng hợp chất anthocyanin. Các chỉ thị phân tử đối với bắp cải màu tím đã được phát triển và được minh chứng rõ ràng. Đây là báo cáo khoa học đầu tiên về chỉ thị phân tử đối với bắp cải tím. Những chỉ thị này sẽ trở nên rất hữu ích đối với việc tạo ra con lai F1 làm thực phẩm chức năng, và phục vụ công nghiệp thực phẩm cần có hàm lượng anthocyanin cao.

Theo BMC Plant Biology

Thư viện Video-clip

Trang thông tin điện tử của Viện nghiên cứu Rau quả
Địa chỉ : Thị trấn Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại : 84-024.38276254 - Fax : 84-024.38276148
Email : info@favri.org.vn Website : http://favri.org.vn

Top