Nâng cao hàm lượng lycopene trong quả cà chua

Gia tăng hàm lượng lycopene

Phát triển giống cà chua có hàm lượng lycopene nhằm mục đích phát huy ảnh hưởng tích cực của lycopene quả cà chua làm cho quả cà chua có màu sắc đẹp và gia tăng hàm lượng dinh dưỡng. Do đó, Nhóm nghiên cứu của Xindi Li thuộc China Agricultural University đã tiến hành nghiên cứu nhằm nâng cao hàm lượng lycopene cà chua thông qua hệ thống CRISPR-Cas9. Họ hi vọng sẽ cải tiến được sự tích tụ lycopene thông qua kỹ thuật knockdown gen bằng CRISPR-Cas9 đối với những gen có liên quan đến chu trình biến dưỡng carotenoid. Năm gen cà chua có liên quan đến chu trình biến dưỡng carotenoid đã được xác định vị trí. Hệ thống chỉnh sửa gen CRISPR-Cas9 đã thành công trong kích hoạt được đột biến có chủ đích cùng một lúc với nhiều gen mong muốn. Quả cà chua mới này biểu thị hàm lượng lycopene cao gấp 5,1 lần so với đối chứng.

Theo Frontiers in Plant Science.

Thư viện Video-clip

Trang thông tin điện tử của Viện nghiên cứu Rau quả
Địa chỉ : Thị trấn Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại : 84-024.38276254 - Fax : 84-024.38276148
Email : info@favri.org.vn Website : http://favri.org.vn

Top